Voor Wie

WAARVOOR HEB JE MIJ NODIG?

Mensen kunnen op allerlei manieren - in hun werk of privé - tegen situaties of problemen aanlopen waarbij ze een steun in de rug kunnen gebruiken of iemand die helpt inzicht erin te krijgen.

Ik  begeleid mensen bij:

 • het vinden van antwoorden op vragen
 • het zoeken naar oplossingen voor problemen
 • het opkomen voor jezelf
 • het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en zelfinzicht
 • het benutten van ongebruikte kwaliteiten of onbekende talenten
 • het loslaten van oude patronen, belemmeringen of angsten
 • het denken in kansen en mogelijkheden in plaats van te blijven hangen in problemen
 • het kunnen omgaan met teleurstellingen, onzekerheden en tegenslagen
 • het herstellen van persoonlijke kracht en daarop leren vertrouwen
 • het vinden van een gezonde balans tussen werk en privé

 

TEAM

Bij teamcoaching gaat het om de effectiviteit van de groep als geheel. Hierbij komen zowel de teamleden afzonderlijk aan bod maar ook de onderlinge samenwerking en interactie. In teams kunnen zaken spelen, soms onder de oppervlakte, die het functioneren van het hele team beïnvloeden.

 

Het kan gaan om:

 • slechte communicatie
 • manier van werken
 • gebrek aan motivatie van teamleden
 • verschillen aan inzet door teamleden.
 • onenigheid over doelstellingen
 • botsende karakters
 • onderling wantrouwen
 • ruzies en irritatie
 • ongewenste groepsvorming

 

Teamcoaching maakt deze zaken bespreekbaar zodat iedereen zich bewust wordt van zijn rol in het team. Intervisie kan hiervan deel uitmaken.

VOLG MIJ OP

AANGESLOTEN BIJ

Webdesign MOX2